Nieuwe herregistratie-eisen voor openbaar apothekers

4 november 2014

Op 1 januari 2015 gelden er nieuwe eisen voor herregistratie in het specialistenregister van openbaar apothekers. Ook wijzigen de accreditatievoorwaarden en de persoonlijke dossiers in PE-Online. De KNMP heeft een brochure opgesteld, waarin alle veranderingen duidelijk staan beschreven.

De nieuwe herregistratie-eisen gaan gelden op het moment dat u een nieuwe herregistratieperiode ingaat.

Een aantal belangrijke eisen voor herregistratie uitgelicht:

  • Het totaal aantal geaccrediteerde nascholingsuren dat nodig is voor herregistratie blijft hetzelfde, namelijk 200 uur.
  • Net als bij de vervolgopleiding wordt voortaan voor het beschrijven van de competenties van de openbaar apotheker specialist het CanMEDS-model gebruikt.
  • Openbaar apothekers moeten in de komende herregistratieperiode minimaal 40 uur nascholen op de competentie ‘farmaceutisch handelen’ en 20 uur op de competenties ‘communicatie’ en ‘samenwerking’.
  • Deelname aan zelfreflectie en externe feedback wordt een verplicht onderdeel van de herregistratie-eisen. Openbaar apothekers moeten in 5 jaar minimaal 10 uur deelnemen aan de hiervoor geaccrediteerde vormen van toetsing.


Download de brochure ‘Nieuwe eisen aan herregistratie per 1-1-2015’

Besluit Herregistratieregeling Openbare Farmacie gewijzigd door Centraal College

Het Centraal College heeft het Besluit Herregistratieregeling Openbare Farmacie gewijzigd, op advies van de WSO. De Specialisten Registratie Commissie (SRC) is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze regeling.

Lees meer over herregistratie voor openbaar apothekers

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Professie