Nieuwe Farmaciestandaard vanaf 1 juli 2015 geïmplementeerd

22 september 2014

De KNMP, ASKA, PharmaPartners, CGM en Ncontrol verzochten Zorgverzekeraars Nederland (ZN) onlangs om de nieuwe Farmaciestandaard (EI-AP304/305 v.8) pas vanaf 1 juli 2015 te implementeren. ZN stemt in met het gevraagde uitstel van 6 maanden.

De nieuwe EI-AP wordt dus per 1 juli 2015 van kracht. De declaratie van prestaties vindt tót 1 juli via de oude EI-AP (v7.2) plaats, en vanaf 1 juli met de nieuwe EI-AP (v8.0). De prestatiedatum is hierin leidend.

Zorgverzekeraars merkten in hun besluit op dat de implementatiedatum van een aantal andere wensen en eisen nu ook opschuift. De komende periode moet duidelijk worden hoe betere planningsafspraken gemaakt kunnen worden.

6 maanden extra

De 6 extra maanden zijn noodzakelijk om een goede kwalitatieve ontwikkeling van de software mogelijk te maken en de ontbrekende voorbereidingen te treffen voor operationele verificatie. ZN wijzigt de implementatiedatum naar 1 juli 2015 dan ook in het belang van de cliënt en om problemen in het declaratieverkeer met apotheekhoudenden te voorkomen.

Samenwerking leveranciers

De ETG-implementatie leerde ons dat een declaratiestandaard aanpassen meer dan alleen een technische handeling is. De sectie LOA ondersteunde het verzoek tot uitstel van de implementatie daarom van harte. De komende maanden wordt er met AIS-leveranciers en gebruikers nauw samengewerkt. Interpretatieverschillen bij het inbouwen van de standaard worden hierdoor zoveel mogelijk voorkomen. Ook wordt de functionaliteit hierdoor vooraf goed afgestemd met gebruikers.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering