Nieuwe declaratiestandaard: overgrote deel bestanden goedgekeurd

4 augustus 2015

De invoering van de nieuwe declaratiestandaard verloopt voorspoedig. Meer dan 98% van de ingestuurde bestanden bereikte de zorgverzekeraar zonder problemen. Er zijn nog wel aandachtspunten om het declareren soepeler te laten verlopen. Daarom blijft de KNMP nauw samenwerken met de leveranciers.

Op maandagmiddag 3 augustus had ongeveer twee derde van de apotheken declaratiebestanden via de nieuwe standaard ingediend. VECOZO keurde bij technische controles slechts een klein percentage van deze ingediende bestanden af. Als VECOZO een bestand afkeurt, stelt deze organisatie de apotheker en leverancier op de hoogte van de reden.

Wacht niet met declareren

De KNMP en de leveranciers in de sector roepen apothekers op om niet te wachten met declareren. Het insturen en verwerken van de bestanden kan langer duren dan zij gewend zijn. Ook kan bij controle van de bestanden in het eigen informatiesysteem blijken dat aanpassing van gegevens nodig is, bijvoorbeeld AGB-codes.

Inhoudelijke controles door zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars voeren de komende dagen inhoudelijke controles uit die kunnen leiden tot afkeuring van declaratieregels. Een eerste prognose op basis van een pro forma controle toont aan dat er meer afkeuringen op basis van AGB-codes kunnen plaatsvinden. Dit is één van de wijzigingen die op 1 juli inging.

Wat kunnen apothekers doen?

Afspraken met OOM Verzekeringen

Inmiddels blijkt dat naast Zorg en Zekerheid, ook OOM Verzekeringen de declaraties nog niet in de nieuwe standaard kan verwerken. De KNMP heeft contact met de verzekeraar over een passende regeling voor apotheken.


 

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering