Nieuw Kenmerk voor declaratie overgehevelde geneesmiddelen

18 februari 2015

Overgehevelde geneesmiddelen worden soms thuis gebruikt. Dit heet ziekenhuisverplaatste zorg en gebeurt onder verantwoordelijkheid van een specialist. Aan de apotheekbalie ontstaat er soms verwarring over de declaratie van deze middelen. Om dit te voorkomen introduceert Z-Index het Bijzondere Kenmerk ‘Ziekenhuisverplaatste zorg’ in de G-Standaard.

Overgehevelde geneesmiddelen worden vergoed vanuit het ziekenhuisbudget en niet meer vanuit het Geneesmiddel Vergoeding Systeem (GVS). Deze overgehevelde medicijnen staan in uw AIS vermeld als ‘niet vergoed’ en kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

Geen vergoedingsafspraken? Niet ter hand stellen

Heeft u geen vergoedingsafspraken gemaakt met het ziekenhuis dat het recept voorschreef? Dan kunt u het overgehevelde geneesmiddel niet zonder meer ter hand stellen. De patiënt loopt immers het risico dat hij de kosten niet vergoed krijgt. 

Nieuw Kenmerk in G-Standaard biedt oplossing

Z-Index introduceerde en leverde daarom een nieuw Bijzonder Kenmerk uit: ‘Ziekenhuisverplaatste zorg’. Geneesmiddelen die mogelijk in aanmerking komen voor ziekenhuisverplaatste zorg en waarvan de verrekening verloopt via het ziekenhuis, geven hierdoor een signaal af. U kunt dan afspraken maken met de voorschrijvend specialist over de declaratie van deze medicijnen.

Het signaal op uw scherm

Uw softwareleverancier kan het nieuwe Bijzondere Kenmerk in uw AIS implementeren. Na implementatie verschijnt onderstaand signaal op uw scherm: 

Dit geneesmiddel is mogelijk voorgeschreven in het kader van ziekenhuisverplaatste zorg. In dat geval verloopt de verrekening via het ziekenhuis. Neem contact op met de voorschrijver en informeer naar de procedures.

Medewerking gebruiksraden

Het nieuwe Bijzondere Kenmerk kwam tot stand in overleg met de gebruikersraden openbaar apothekers en ziekenhuisapothekers.

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering