NDF Zorgstandaard diabetes is geactualiseerd

11 september 2015

Er is een geactualiseerde versie van de NDF Zorgstandaard diabetes beschikbaar op de website zorgstandaarddiabetes.nl. Het document ‘Farmaceutische zorg’, opgesteld in samenwerking met de KNMP, maakt integraal onderdeel uit van deze versie.

De website Zorgstandaarddiabetes.nl biedt behalve de volledige standaard ook downloads met alle informatie per doelgroep, zoals type 1 kinderen of type 2 volwassenen. De opname van het document ‘Farmaceutische zorg als integraal onderdeel van de diabeteszorg’ in deze versie versterkt de rol van apothekers in de diabeteszorg.

Naast het document ‘Farmaceutische zorg’ vormden de volgende richtlijnen belangrijke input: de NHG-Standaard ‘Diabetes mellitus type 2’, de NIV-richtlijn ‘Diabetes Mellitus’, de NDF-richtlijn ‘Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes’ en de ‘NDF Voedingsrichtlijn Diabetes, 2015’.

Bekijk de nieuwe Zorgstandaard diabetes
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg