NDF: landelijk beleid bloedglucosemeting nodig

30 april 2015

Er moet een nationaal kwaliteitsbeleid voor bloedglucosemeting komen. Dit stelt de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), waarvan de KNMP lid is, in een statement. De NDF wil met stakeholders vastleggen hoe en wanneer diabetespatiënten andere meters krijgen. Hierbij moeten ook kwaliteitscriteria komen voor meters en teststrips en voor begeleidende zorg.

Sinds begin 2015 is er onrust over kwaliteit en verstrekking van bloedglucosemeters.

Passend en betrouwbaar

De NDF stelt in haar statement dat patiënt en behandelaren samen de keuze moeten maken voor een passende bloedglucosemeter. Daarbij moet de patiënt kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de meter. Bijvoorbeeld door regelmatige keuring. En door adequate begeleiding bij de overgang naar een nieuwe meter.

De NDF pleit ook voor een onafhankelijk meldpunt waar patiënten, zorgverleners en verstrekkers hun stem kunnen laten horen over onbetrouwbare meters.

Onrust bloedglucosemeters

Door wijzigingen in het inkoopbeleid van zorgverzekeraars kunnen veel diabetespatiënten niet elke bloedglucosemeter meer krijgen. Sommigen kregen zonder overleg of begeleiding een andere meter. Bovendien zijn er signalen dat sommige - goedkopere - meters minder nauwkeurig zijn. De IGZ vroeg het RIVM in maart een onderzoek te starten naar afwijkende meetresultaten van glucosemeters.

Een precieze bloedglucosemeting is voor een diabetespatiënt van levensbelang. Op basis daarvan stemt hij of zij voeding, lichamelijke activiteit en medicatie op elkaar af.

Deelname KNMP

De KNMP ondersteunt als lid van de NDF het statement en neemt als stakeholder deel aan het overleg. De apotheker heeft als zorgverlener een rol bij de adequate verstrekking van hulpmiddelen.

Bekijk het statement van de NDF

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg KNMP