Nabestaanden meer betrokken na melding calamiteit met dodelijke afloop

9 oktober 2015

Nabestaanden worden voortaan door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) meer betrokken bij een onderzoek naar een calamiteit met dodelijke afloop. Ook moet zo’n onderzoek altijd door een externe voorzitter worden geleid. Het ministerie van VWS voert deze wijzigingen in ouderen- en gehandicaptenzorg per 1 oktober door, meldt IGZ op haar website.

De maatregelen dienen nabestaanden meer zekerheid te geven dat de calamiteit goed wordt onderzocht. Na een jaar zal IGZ kijken wat het effect is van de veranderingen en of de werkwijze ook geschikt is voor andere sectoren.

Nabestaanden op de hoogte van melding

Zorgaanbieders die een calamiteit met dodelijke afloop veroorzaken, moeten dit melden bij IGZ. IGZ stuurt voortaan een brief aan de nabestaanden om hen op de hoogte te stellen van de melding. Vervolgens neemt de Inspectie telefonisch contact op met de nabestaanden om te melden hoe het onderzoek zal verlopen.

De input van de nabestaanden wordt meegenomen in de beslissing van IGZ om zelf onderzoek te doen of dit te laten uitvoeren door de zorgaanbieder. Als de zorgaanbieder het onderzoek uitvoert moet deze zelf een externe voorzitter aantrekken.

Lees meer over de wijzigingen op de website van IGZ

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering