Motie over aanpak medicijnresten in water aangenomen

27 november 2014

De Tweede Kamer heeft een motie van CU en D66 aangenomen over de aanpak van medicijnresten in het drinkwater. De motie verwijst ook naar de knelpunten die apothekers ervaren bij het inzamelen van medicijnrestanten. Eerder liet staatssecretaris Mansveld al weten daar onderzoek naar te willen doen.

Motie CU-Kamerlid Carla Dik-Faber en D66-Kamerlid Wassila Hachchi

Open link

De KNMP is verheugd met de motie en met de aandacht van de centrale overheid voor de barrières die apothekers ervaren bij de inzameling van oude medicijnen. Samen met de ministeries van Infrastructuur en Mileu (IenM) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil de KNMP toewerken naar een gecentraliseerde benadering voor inzameling en afvoer van medicijnafval.

De KNMP berichtte eerder over de plannen voor een gecentraliseerde benadering voor inzameling en afvoer van medicijnafval.

Bekijk het bericht
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering