Motie GroenLinks over apotheker uit eigen risico aangenomen

12 november 2014

De KNMP is blij met de steun van de Tweede Kamer voor haar betoog om zorgtaken van de apotheker uit het eigen risico te halen. Een motie van GroenLinks (GL) Kamerlid Linda Voortman werd gisteren door de Kamer aangenomen. De motie roept de regering op te onderzoeken welke zorgtaken van apothekers uitgesloten kunnen worden van het eigen risico.
Lees de motie van Kamerlid Voortman (GL) Website GroenLinks: 'Apothekerszorg buiten eigen risico'

Zorgmijden

De KNMP pleit al geruime tijd voor het uit het eigen risico halen van de begeleiding door apothekers bij het medicijngebruik van patiënten. Zeker nu het kabinet aankoerst op het verder verhogen van het eigen risico. Daardoor gaan met name chronische patiënten financieel meer bijdragen aan de gezondheidszorg, met als gevolg een groter risico op ‘zorgmijden’. Apothekers merken steeds vaker dat met name patiënten die het al niet breed hebben en vaak ook nog chronisch ziek zijn, de zorg door de apotheker mijden vanwege de steeds hogere eigen bijdrage. Dit ondanks de grote financiële besparingen die al zijn gerealiseerd, mede door de inzet van apothekers om zinnige en zuinige zorg te leveren.

SFK-onderzoek

Onderzoek van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) toont aan dat het uit het eigen risico halen van bijvoorbeeld de medicatiebeoordeling, niet leidt tot hogere collectieve lasten. Die zorgtaak van apothekers is vooral bedoeld voor ouderepolyfarmacie patiënten. Globaal genomen maakt iemand die 3 of meer geneesmiddelen chronisch gebruikt, alleen op basis van het geneesmiddelengebruik het eigen risico van € 360,- al vol.

Onbegrip

Patiënten vinden het onbegrijpelijk dat de huisartsenzorg niet in het eigen risico valt en de apothekerszorg wél. Dagelijks ervaren apothekers en hun assistenten dit onbegrip aan de balie van de apotheek.


Juni 2015: reactie minister op motie

Minister Schippers reageerde in juni 2015 op de motie met een Kamerbrief.

Naar de Kamerbrief
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg