Modelovereenkomsten vervangen Verklaring arbeidsrelaties (VAR)

28 april 2016

De VAR vervalt per 1 mei 2016. Vanaf deze datum gelden modelovereenkomsten volgens de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet dba).

De Belastingdienst beoordeelt voortaan vooraf overeenkomsten voor praktijkmedewerking en praktijkwaarneming tussen de opdrachtgever en de zzp´er. Als er wordt gewerkt volgens de overeenkomst hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden. De overeenkomst biedt echter geen zekerheid over de kwalificatie van de werkzaamheden als zzp'er. De zzp’er en de opdrachtgever moeten vooraf dus goed bekijken in welke situatie zij zich bevinden.

De Vereniging van Artsen Automobilisten (VvAA) werkt samen met beroepsorganisaties, waaronder de KNMP, aan modelovereenkomsten om een zelfstandige waarneming of praktijkmedewerking te ondersteunen. De Associatie van Ketenapotheken (ASKA) is hier ook bij betrokken. Het is van belang dat de opdrachtgever en de zzp’er de inhoud van de modelovereenkomst strikt volgen. De Belastingdienst kan namelijk achteraf nog controleren of er ook daadwerkelijk conform de overeenkomst is gewerkt. De vrijwaring die de VAR bood aan opdrachtgevers is er vanaf 1 mei immers niet meer.

Van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 geldt een implementatietermijn waarin de Belastingdienst niet direct naheffingen oplegt als er naar het oordeel van de inspecteur een dienstbetrekking bestaat. Hiervoor dienen partijen zich aantoonbaar in te spannen om hun werkwijze en/of overeenkomst aan te passen aan de nieuwe wetgeving (Wet dba). Daarom is het advies om per 1 mei aanstaande allereerst goed na te gaan hoe er in de praktijk wordt gewerkt. Gaat het wel om de inhuur van een zelfstandige of is er sprake van een werkgevers- en werknemersrelatie? Indien er sprake is van de inhuur van een zelfstandige is het advies om vast te leggen dat er wordt gewacht op het beschikbaar komen van de beroepsgroepsovereenkomst om te bekijken of deze passend is voor de samenwerking.

Bekijk de VvAA website voor meer informatie
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Professie