Minister Schultz gaat met gemeenten in gesprek over kosten medicijnafval voor apotheken

16 juni 2016

Minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) gaat met gemeenten in gesprek over de kosten die apothekers moeten betalen voor medicijnafval. Dit zegt de minister na kritische vragen van Tweede Kamerlid Salima Belhaj (D66) in het debat over water. De KNMP heeft deze kwestie aan de orde gesteld in een brief aan de commissie Infrastructuur en Milieu.
Bekijk de brief en het bijbehorende persbericht

D66 pleit in het debat voor afschaffing van de kosten die apothekers maken voor de verwerking van niet gebruikte geneesmiddelen. Belhaj wil dat de minister van IenM hierover afspraken maakt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Hoewel gemeenten verantwoordelijk zijn voor de inzameling en verwerking van Klein Chemisch Afval (KCA) zijn de meeste apothekers bereid om, geheel vrijwillig, daarbij te ondersteunen in de uitvoering. Ook minister Schultz erkent de plicht van gemeenten om KCA in te zamelen. Zij heeft de Tweede Kamer toegezegd om de gemeenten expliciet te wijzen op hun verantwoordelijkheid. De bewindsvrouw streeft ernaar dat apothekers goede afspraken maken met hun gemeenten over de inzameling van medicijnafval.

Uit een inventarisatie van de KNMP onder 90 apotheken verspreid over heel Nederland blijkt grote diversiteit in de aanpak van medicijnafval. In sommige gemeenten zijn hierover goede afspraken gemaakt met apotheken. Andere gemeenten laten de apotheker echter volledig opdraaien voor de afvoer en verwerking van het medicijnafval dat patiënten bij hun apotheek inleveren. In deze gevallen worden apothekers geconfronteerd met zeer hoge kosten. Dit loopt op tot duizenden euro’s per jaar, naast het dagdeel per week dat apothekersassistenten besteden aan het verwijderen van privacy-gevoelige informatie. Hierdoor lekken zorggelden van de apotheek rechtstreeks in de kas van private afvalverwerkers.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering