Minister Schippers: huisarts mag straks abortuspil voorschrijven

28 juni 2016

Minister Schippers (VWS) wil dat huisartsen de abortuspil voor kunnen schrijven. Zij zal eind 2016 een wetsvoorstel indienen. Dit stelt de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Met de voorgestelde wetswijziging mogen apothekers de abortuspil, mifepriston met misoprostol, verstrekken op recept van ziekenhuis, kliniek en huisarts.

Op dit moment zijn vrouwen voor het afbreken van hun zwangerschap aangewezen op ziekenhuizen of abortusklinieken. Volgens de minister is het wenselijk dat vrouwen met een ongewenste zwangerschap straks bij hun huisarts terecht kunnen. Huisartsen zijn veelal langer bekend met de vrouw en kennen de context goed. Daarnaast spelen zij een rol in de anticonceptiezorg en in de nazorg.

Wet afbreking zwangerschap

In de Wet afbreking zwangerschap komt een toegespitste vergunning voor huisartsen. Als de huisarts aan de voorwaarden voldoet en een vergunning verkrijgt, mag hij tot een zwangerschap van 16 dagen overtijd de pil verstrekken. De abortuspil wordt niet vergoed.

Overleg in FTO

Openbaar apothekers mogen sinds mei 2015 de abortuspil verstrekken indien het recept afkomstig is van een arts die verbonden is aan een abortuskliniek. Als apothekers na de inwerktreding van de wet ook voorschriften van huisartsen verwerken, zijn goede afspraken nodig. De KNMP adviseert apothekers de wetswijziging in het FTO met huisartsen te bespreken.

Politieke steun

Ondanks bezwaren van christelijke partijen lijkt een meerderheid van de Eerste en Tweede Kamer het voorstel van minister Schippers te steunen.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg