Minister herroept steun aan motie over een grootbereiding als dexamfetamine

29 april 2016

Minister Schippers van VWS herroept haar steun aan een motie over een grootbereiding als dexamfetamine, die dinsdag 26 april door de SP is ingediend. Dit heeft ze twee dagen na het debat in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

De minister ziet bij nader inzien geen mogelijkheid de motie van de SP over te nemen. ‘Wel zal ik conform mijn toezegging de Inspectie voor de Gezondheidszorg vragen mij te informeren over waar de maximale ruimte zit in de regelgeving met betrekking tot het ter hand stellen van bereidingen aan een eigen patiëntenpopulatie.’

De motie van de SP hield in dat het mogelijk zou moeten zijn om naast een handelspreparaat ook een grootbereiding toe te staan. Actuele aanleiding hiervoor is de introductie van Amfexa 5mg, dat als geregistreerd geneesmiddel per 1 mei is opgenomen in het GVS. Met als gevolg dat een doorgeleverde bereiding van dexamfetamine 5 mg wettelijk niet meer is toegestaan en de ADHD-patiënt fors moet bijbetalen.

Namens de SP stelt parlementariër Henk van Gerven desgevraagd dat ‘de brief van de minister geen stand kan houden en de motie moet worden uitgevoerd.’ Hij kondigde namens de SP vervolgstappen aan.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg