Minister: geen oplossing voor bijbetaling Amfexa

20 juni 2016

Minister Schippers (VWS) ziet op dit moment geen oplossing voor patiënten die moeten bijbetalen voor het ADHD-medicijn Amfexa. Dit schrijft zij in een brief over doorgeleverde bereidingen aan de Tweede Kamer. Volgens Schippers is het in de huidige Europese wet- en regelgeving niet mogelijk om een doorgeleverd medicijn aan te bieden indien het geneesmiddel geregistreerd is.

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de minister de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gevraagd waar ruimte zit in de regelgeving met betrekking tot het ter hand stellen van bereidingen aan eigen patiëntenpopulatie. In de ogen van de inspectie bestaat er geen ruimte langs de weg van magistrale bereiding.

Zelfs wanneer een werkwijze kan worden gecreëerd, waarbij de bereiders de patiënten die dexamfetamine gebruiken als eigen patiënt in hun apotheek inschrijven, is er nog steeds sprake van bereiding op grote schaal. Dit past volgens de inspectie niet binnen de reikwijdte van wet- en regelgeving.

Doorleveren naast geregistreerd alternatief

Volgens de IGZ-circulaire is er ruimte voor doorleveren indien er geen geregistreerd alternatief beschikbaar is. Door de komst van Amfexa 5mg is er volgens de inspectie zodoende geen ruimte meer voor dexamfetamine 5mg. Wel kan de 2,5mg nog worden verstrekt, mits farmacotherapeutisch zinvol.

Zelf bereiden

Alleen wanneer apotheken dexamfetamine nog, op kleine schaal, voor hun eigen patiënten bereiden, is dat toegestaan. Het is aan de zorgverzekeraar om te beslissen of deze bereiding voor vergoeding in aanmerking komt.

Concurrentie

De minister meldt in haar brief dat een andere firma ook een registratie heeft verkregen voor dexamfetamine. Dit kan leiden tot prijsverlagingen. Dit geneesmiddel staat nog niet in de G-Standaard.

Vervolgstappen

De minister gaat onderzoeken hoe zij kan voorkomen dat er grote prijsstijgingen plaatsvinden nadat geneesmiddelen worden geregistreerd voor een bekende bereiding.

KNMP heeft eerder haar bezorgdheid geuit over de bijbetaling die ADHD-patiënten moeten doen voor Amfexa, waar zij voorheen de goedkopere apotheekbereiding dexamfetamine gebruikten. Op 22 juni houdt de Tweede Kamer een debat over doorgeleverde bereidingen.

Brief Schippers aan de Tweede Kamer
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg