Menzis stelt wijziging in vergoeding bereidingen uit tot 1 januari 2016

16 juli 2015

Menzis laat de wijzigingen in de vergoeding van bereide geneesmiddelen niet ingaan per 1 maart 2015, maar per 1 januari 2016. Dat laat de zorgverzekeraar weten in een bericht op www.menzis.nl. Menzis heeft dit besloten omdat de communicatie met verzekerden over het gewijzigd beleid tekort is geschoten.

Apothekers ontvangen in september een mailing waarin Menzis het beleid toelicht zoals dat vanaf 1 januari 2016 zal gelden.

Menzis vraagt apothekers om het ingezette beleid zoveel mogelijk te continueren, bijvoorbeeld in het geval dat een patiënt van een magistrale bereiding al is overgezet op een gewoon geneesmiddel. Dit om te voorkomen dat patiënten in vrij korte tijd 2 keer van medicatie moeten veranderen of moeten wennen aan andere afspraken.

Gewijzigde vergoeding apotheekbereidingen

Op 1 maart 2015 bleken Menzis en andere zorgverzekeraars een aantal apotheekbereidingen niet langer te vergoeden, omdat deze niet zouden voldoen aan de voorwaarden voor rationele farmacotherapie. Na protest van onder meer de KNMP en patiëntenverenigingen stelden zorgverzekeraars de maatregel uit tot 1 juni. Sindsdien zijn veel apotheekbereidingen alleen nog verkrijgbaar met een machtiging.

Bekijk het bericht op de website van Menzis

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg