Meld geneesmiddeltekort altijd op KNMP Farmanco voor adequate monitoring

4 februari 2016

Meld een geneesmiddeltekort altijd op Farmanco.KNMP.nl. Hiertoe roept de KNMP apothekers, groothandels en leveranciers op. Alleen op die manier weet de KNMP welke geneesmiddelen onvoldoende beschikbaar zijn en kan ze actie ondernemen. Daarmee zijn de meldingen onontbeerlijk voor een adequate monitoring.
Naar het meldingsformulier op KNMP Farmanco

Website voor geneesmiddelentekorten KNMP Farmanco

KNMP Farmanco houdt geneesmiddelentekorten en de volgende informatie over niet-beschikbare producten bij:

  • de reden van niet-beschikbaarheid;
  • de verwachte datum van beschikbaarheid;
  • de farmaceutische substitutie;
  • de farmacotherapeutische alternatieven.

Momenteel is er bijvoorbeeld informatie te vinden over de beschikbaarheid van levothyroxine.

KNMP Farmanco wordt onderhouden door het Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA) van de KNMP.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg KNMP