Meevaller geneesmiddelen circa € 150 miljoen

2 april 2015

De kosten van geneesmiddelen vielen in 2014 opnieuw lager uit dan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) had geraamd. De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) schat de meevaller op € 150 miljoen. De uitgaven stegen vorig jaar met 1% tot € 4,13 miljard, terwijl minister Schippers van VWS in haar begroting rekende op een toename met 4,3%.

Bron: PW

Het patentverloop op geneesmiddelen had het grootste effect op de meevallende medicijnkosten: € 66 miljoen. De vervangende preferentiemiddelen drukten de uitgaven, waarbij vooral de introductie van generieke capecitabine-tabletten van invloed was. Volgens de SFK halveerde dat de prijzen van deze middelen.

De geneesmiddelenuitgaven daalden ook door de overheveling van fertiliteitshormonen naar de ziekenhuizen.

Kosten steeds lager

De kosten voor geneesmiddelen vallen de laatste jaren telkens lager uit dan VWS begroot. Dit terwijl de vraag naar zorg juist toeneemt. Zo steeg het gebruik van farmaceutische zorg, uitgedrukt in aantallen verstrekte standaarddagdoseringen (DDD), in 2014 met 2,9%.    

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg