Meer ruimte voor apotheekbereidingen in regelgeving NZa

23 december 2014

Door aanpassingen in de prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg krijgen apothekers vanaf 2015 meer ruimte om geneesmiddelen te bereiden. De KNMP kaartte het ongelijke speelveld tussen bereidende apotheken en grootbereiders meermaals aan bij de NZa. De KNMP is tevreden over de oplossingsrichting van de NZa, maar niet over het tempo.

Meer ruimte voor afspraken

Volgens de huidige regels mogen apothekers en zorgverzekeraars geen afspraken maken over de vergoeding van bereidingen, wanneer een alternatief equivalent van een grootbereider verkrijgbaar is. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) erkent dat deze regelgeving niet meer aansluit bij de praktijk en kiest ervoor om de regelgeving voor apotheekbereiding stap voor stap aan te passen.

Vanaf 2015 kunnen apothekers en zorgverzekeraars afspraken maken over de vergoeding van de deelprestatie (reguliere of bijzondere) bereiding, ook wanneer er een equivalent van een grootbereider verkrijgbaar is. Hier moeten de partijen dan wel specifieke afspraken over maken.

De NZa is van plan om vervolgens in 2016 de deelprestatie (reguliere of bijzondere) bereiding in beginsel wél voor vergoeding in aanmerking te laten komen. Hierbij wil de NZa partijen wel de gelegenheid geven om afwijkende afspraken te maken.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de stapsgewijze aanpassing van de regelgeving die de NZa voor ogen heeft.

Apotheek levert een

Doorgeleverde bereiding in de handel verkrijgbaar?

Mag de apotheek deelprestatie bereiding in rekening brengen?

2014 2015 2016
Doorgeleverde bereiding Ja Nee Nee, tenzij anders overeengekomen Nee, tenzij anders overeengekomen
Eigen bereiding Ja Nee* Nee, tenzij anders overeengekomen Ja, tenzij anders overeengekomen
Eigen bereiding Nee Ja Ja, tenzij anders overeengekomen Ja, tenzij anders overeengekomen

 *) In de praktijk blijken zorgverzekeraars hier een eigen invulling aan te hebben gegeven.

Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg

In dit NZa-document zijn de prestaties en bijbehorende activiteiten te vinden.

Open link

Geen gelijk speelveld

De KNMP is al geruime tijd met de NZa in gesprek over het ongelijke speelveld tussen bereidende apothekers en grootbereiders. Een circulaire van de NZa uit 2009 bepaalt dat apothekers geen deelprestatie (reguliere of bijzondere) bereiding in rekening mogen brengen, als een equivalent van een grootbereider in de handel verkrijgbaar is. Hierdoor ontstaat een ongelijk speelveld. Grootbereiders kunnen namelijk wel de bereidingskosten in de prijs van het product verwerken.

Apothekers ervaren dit als een ontmoediging om geneesmiddelen voor hun patiënten op maat te maken. De KNMP vindt dat deze belemmerende regelgeving in het tijdperk van vrije prijzen geen plaats meer heeft.

KNMP: deels tevreden

De KNMP vindt het positief dat de NZa ook de noodzaak inziet om de regelgeving te actualiseren. Niet tevreden is de KNMP over het tempo waarin de NZa tot de gewenste situatie wil komen. Er is immers grote urgentie om tot een gelijk speelveld tussen grootbereiders en bereidende apotheken te komen. De KNMP heeft tot op het laatste moment gestreden voor spoedige actualisering van de regelgeving. De NZa heeft er echter voor gekozen om in najaar 2014 geen grote aanpassingen meer in haar regelgeving door te voeren.

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering