Media-aandacht voor risico’s nieuwe antistollingsmiddelen

2 maart 2015

Onderzoeksprogramma Argos besteedde op 27 februari aandacht aan nieuwe orale anticoagulantia middelen (NOAC’s) en meldde dat 45 gebruikers van NOAC’s zijn overleden. Er is geen nieuwe informatie over de veiligheid van NOAC’s ten opzichte van vitamine-K-antagonisten (VKA’s). Alle orale antistollingsmiddelen hebben een risico op het krijgen van bloedingen.

Verschillende media hebben dit bericht overgenomen.

Niet stoppen zonder overleg met arts

Er zijn geen nieuwe feiten bekend over de veiligheid van NOAC’s ten opzichte van de VKA’s (cumarines). Het is belangrijk dat gebruikers van antistollingsmiddelen niet stoppen met hun geneesmiddel zonder overleg met hun arts.

Meldingen bij Lareb

Het Lareb kreeg 45 meldingen binnen van overlijden bij gebruik van NOAC’s. Volgens Lareb ging het om meldingen van overlijden ten gevolge van bloedingen en andere redenen. NOAC’s worden voorgeschreven om trombo embolieën te voorkomen. Het is onvermijdelijk dat bloedingen als bijwerking op kunnen treden. Dit geldt ook voor vitamine-K-antagonisten.

Lees het bericht op de website van Lareb

Risico’s NOAC’s en VKA’s

Het risico op bloedingen geldt voor alle orale antistollingsmiddelen. Bij dabigatran en mogelijk ook de andere NOAC's is het risico op gastro-intestinale bloedingen hoger dan bij VKA’s. Bij VKA’s is het risico op een hersenbloeding weer hoger. Dit bleek uit onderzoek naar de effectiviteit en bijwerkingen van dabigatran en vitamine-K-antagonisten.

Bekijk het abstract van dit onderzoek

NOAC’s net zo effectief als VKA’s

NOAC’s zijn relatief nieuwe geneesmiddelen voor de preventie van een CVA en systemische embolie als gevolg van atriumfibrilleren. Deze antistollingsmiddelen zijn minstens zo effectief als vitamine K-antagonisten. Het voordeel is dat gebruikers van NOAC’s niet onder controle zijn bij de trombosedienst, doordat de therapie stabieler is. Wel moet conform de leidraad begeleide introductie NOAC’s bij patiënten met nierfalen terughoudend NOAC’s worden voorgeschreven.

Argos over 'Antistollingsmedicijnen blijven omstreden' Dagblad Trouw: '45 doden onder gebruikers antistollingsmiddelen

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg