Mansveld: minder barrières bij inzamelen medicijnen

5 november 2014

IenM, VWS en de KNMP kijken samen naar het verminderen van barrières voor apothekers bij de inzameling van medicijnen. Dit meldt staatssecretaris Mansveld van IenM in een brief aan de Tweede Kamer. De KNMP is blij om met de ministeries toe te werken naar een gecentraliseerde benadering voor inzameling en afvoer van medicijnafval.

Apothekers zien meer en meer af van inzameling en afvoer van niet-gebruikte en oude medicijnen, omdat gemeenten steeds vaker belasting over de afvoer heffen.

Goede voorbeelden verzamelen

In een brief aan de Tweede Kamer noemt de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenM) als eerste stap: goede voorbeelden vergaren. Bijvoorbeeld van afspraken tussen gemeente, apotheker en afvalinzamelaars met geen of minder barrières bij inzameling en afvoer van geneesmiddelen. De KNMP zal met de hulp van de districtsadviseurs een inventarisatie maken van goede voorbeelden, kansen en knelpunten.

Een vervolgstap is om gezamenlijk deze goede voorbeelden onder de aandacht te brengen bij partijen die een bepalende rol spelen in het afvoeren van het medicijnafval. Bijvoorbeeld de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en afvalverwerkende bedrijven. Uiteindelijk doel is om te komen tot een aanpak voor alle apotheken in Nederland.

KNMP-standpunt: medicijnafval kosteloos afvoeren

Apothekers worden steeds vaker door de gemeente belast voor het afvoeren van medicijnafval. Hierdoor zien zij dikwijls af van inzameling en afvoer hiervan, omdat dit een extra kostenpost betekent. Dit is niet wenselijk, want juist apothekers weten hoe zij geneesmiddelen, vloeistoffen en gevaarlijke stoffen kunnen scheiden, anonimiseren en verpakken op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier.

In haar standpunt streeft de KNMP daarom naar 1 regeling voor alle apothekers in Nederland. Hierin is de apotheker verantwoordelijk voor de inzameling en de verwerking in de apotheek. De gemeentelijke afvaldiensten komen de medicijnen kosteloos ophalen.

Bekijk het KNMP-standpunt medicijnafval

Meer weten

Kamerbrief over microplastics en geneesmiddelen in het water (28 oktober 2014)

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering