LSP staat garant voor zorgvuldige uitwisseling gegevens

22 december 2014

Het elektronisch uitwisselen van medicatiegegevens is voor zorgverleners een belangrijk middel om overzicht te houden op de gezondheidssituatie van de patiënt.

Uitwisseling

Veruit de meeste patiënten hebben een goede relatie met hun eigen apotheker, maar wat als een patiënt met spoed medicijnen nodig heeft?
De uitwisseling van elektronische medicatiegegevens is soms van levensbelang. Met deze gegevens begeleidt de apotheker de patiënt op maat bij zijn of haar medicijngebruik. Overmedicatie, bijwerkingen en verkeerd gebruik worden zo voorkomen. De apotheker zorgt zodoende dat de patiënt overal zijn medicijnen veilig kan innemen. Het Landelijk Schakelpunt (LSP) geeft bovendien een goede garantie op een zorgvuldige uitwisseling van deze gegevens.

Toestemming van de patiënt is nodig

In het belang van de patiëntveiligheid, roept de KNMP apothekers op om vooral door te gaan met het stellen van de toestemmingsvraag aan patiënten. De uitdrukkelijke toestemming van de patiënt is vereist om uitwisseling van medicatiegegevens mogelijk te maken. Elk individu maakt de afweging of hij de meerwaarde van uitwisseling inziet en heeft dus de regie.
Ziet de patiënt af van toestemming, dan zal elke afzonderlijke apotheker per bezoek de patiënt moeten bevragen over zijn medicijngebruik. De KNMP adviseert patiënten in dat geval altijd een actueel medicatieoverzicht bij zich te dragen. Patiënten kunnen dat opvragen bij hun eigen apotheek, die het medicatiegebruik van iedere patiënt bijhoudt.

Voordelen LSP

Het LSP biedt tal van voordelen voor het optimaliseren van de medicatieveiligheid van de patiënt.
Zo kunnen ziekenhuizen de medicatiegegevens van de patiënt opvragen. Dit scheelt (risicovol en tijdrovend) faxverkeer met bijvoorbeeld poliklinieken en opname-afdelingen.
Openbaar apothekers kunnen op hun beurt weer medicatiegegevens van de poli-apotheek, de dienstapotheek of een apotheek buiten de regio, opvragen.
Een ander belangrijke vooruitgang voor de nabije toekomst is dat de apotheker op basis van laboratoriumuitslagen ervoor kan zorgen dat een patiënt de beste, meest veilige behandeling met geneesmiddelen krijgt.  

Overgangsperiode OZIS

In verschillende regio’s in Nederland worden via de zogeheten ‘OZIS-standaarden dienstwaarneming’ medische gegevens van patiënten uitgewisseld tussen zorgverleners. Deze OZIS-standaarden dienstwaarneming wordt per 1 januari 2015 uitgeschakeld, omdat dit systeem technisch verouderd is, niet voldoet aan de privacywetgeving en niet langer wordt onderhouden. Tussen OZIS-beheerders en leveranciers zijn of worden afspraken gemaakt die borgen dat OZIS op verantwoorde wijze wordt uitgezet en op een veilige manier de overstap naar het LSP wordt gemaakt.

 

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering