Leden LAD en VZA positief over Principeakkoord Cao Apothekers in dienstverband

24 juni 2015

De leden van werkgeversorganisatie VZA en werknemersorganisatie LAD hebben zich positief uitgesproken over het Principeakkoord Cao Apothekers in Dienstverband, dat VZA en LAD op 1 mei tekenden. Met de instemming van de leden gaan de sociale partners aan de slag om de onderwerpen uit het principeakkoord in diverse werkgroepen uit te werken.

De VZA legde het principeakkoord via een elektronische stemming met een positief advies voor aan haar leden. Die spraken zich in grote meerderheid (84%) positief uit. De leden van de LAD konden via e-mail hun mening geven over het akkoord. Van alle respondenten - een kwart van de aangesloten apothekers - stemde slechts één tegen.

Principeakkoord

Werkgeversorganisatie VZA en werknemersorganisatie LAD tekenden op 1 mei een principeakkoord voor een eerste cao voor apothekers in dienstverband. Hierin staan onder meer afspraken over functie- en loongebouw, pensioen, bereikbaarheidsdienst en variabele vergoedingen.

Bekijk het principeakkoord

Meer weten

LAD.nl: Leden stemmen in met principeakkoord voor Cao Apothekers VZA.nu: Positieve uitkomst stemming Principeakkoord Cao Apothekers in dienstverband

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering