Leden KNMP stemmen in met jaarplan en begroting 2016

10 december 2015

De 11 districtsafgevaardigden van de KNMP hebben namens de leden ingestemd met het KNMP-jaarplan en de begroting voor 2016. Dit gebeurde tijdens de Algemene Vergadering (AV) op 9 december bij de KNMP in Den Haag.

Alle leden ontvangen een geprinte versie van KNMP-jaarplan met het Pharmaceutisch Weekblad 50/51.

Bekijk de digitale versie van het KNMP-jaarplan Bekijk de begroting voor 2016 (alleen voor leden)

Andere besluiten van de AV:

  • goedkeuring van de naamswijziging van de Kwaliteitsvisitatie Commissie naar Commissie Functioneren Openbare Apothekers, met aanpassing van het protocol Vermeend disfunctioneren openbaar apotheker;
  • opheffing van de Commissie arbeidsvoorwaarden loondienstapothekers;
  • benoeming van nieuwe leden voor de Raad van Tucht, Raad van Beroep, Commissie voor de Financiën en de Commissie Opleidingen.

De aanwezigen bespraken uitgebreid de motie van district Noordwest I over het medicatiedossier. Het onderwerp zal genuanceerd aandacht krijgen in de bestuurlijke afstemming en lobby.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: KNMP