Meld bijwerkingen na omzetting carbamazepine

7 maart 2016

Bijwerkingencentrum Lareb roept patiënten op zich te melden als ze hinder ondervinden van omzetting na een tekort aan tabletten carbamazepine. Tot nu toe hebben 15 mensen bij Lareb aangegeven dat ze een verminderd effect hebben ervaren. Het ging vooral om omzettingen van Tegretol® naar generieke producten.

Carbamazepine wordt ingezet bij de behandeling van epilepsie en andere aandoeningen, zoals zenuwpijn en manische depressiviteit. In de handleiding voor geneesmiddelsubstitutie wordt de substitutie van dit geneesmiddel ontraadt.

Vanaf 1998 tot maart 2016 heeft Bijwerkingencentrum Lareb 15 meldingen ontvangen waarbij epilepsiepatiënten een verminderd effect ervoeren na omzetting van carbamazepine producten. Het betrof hier patiënten die na omzetting hernieuwd convulsies kregen nadat ze geruime tijd aanvalsvrij waren geweest of een hogere frequentie of ernst van hun convulsies ervoeren. Deze meldingen betroffen voornamelijk omzettingen van Tegretol® naar generieke producten. Lareb wil, zo stelt ze op haar website, graag een beter inzicht over de gevolgen van de omzetting, en verzoekt daarom verschillen in effectiviteit of andere bijwerkingen die optreden na omzetting van carbamazepine te melden.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg