Lareb: verpakkingswijziging van Thyrax® gaf ‘ontregeling’ bij patiënt

9 juli 2015

Na de verpakkingswijziging van Thyrax® is er bij patiënten ‘ontregeling’ opgetreden. Dat concludeert bijwerkingencentrum Lareb na de analyse van ruim 1800 meldingen van bijwerkingen en een vervolg-enquête.

Bron: Lareb

De meest gemelde bijwerkingen waren hartkloppingen, vermoeidheid en hoofdpijn. Veel van de bijwerkingen passen bij een te snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie) door een verhoogd schildklierhormoon. Ook zijn er bijwerkingen gemeld die horen bij een vertraagde werking van de schildklier (hypothyreoïdie) door een verlaagd schildklierhormoon. Sommige gemelde bijwerkingen zijn minder duidelijk te interpreteren.

Door de klachten hebben veel van de meldende patiënten de huisarts (79%), specialist (55%), apotheker (58%) of fysiotherapeut (30%) bezocht. Bij ongeveer de helft van de patiënten is het gebruik van Thyrax® aangepast. De klachten hebben bij veel patiënten een negatieve invloed gehad op de kwaliteit van leven.

Het merendeel van de meldingen is afkomstig van patiënten (93%). Deze meldingen hebben een cruciale rol gespeeld bij het herkennen en erkennen van de problemen na de verpakkingswijziging. Ook waren ze erg bereid extra informatie te geven wat leidde tot een respons van 73% op de vervolg-enquête. Deze ervaring bevestigt het grote belang en de waarde van meldingen van patiënten.

Bekijk het rapport van Lareb

2013: andere verpakking

In december 2013 is de verpakking van het geneesmiddel Thyrax® (levothyroxine) gewijzigd van bruine glazen potjes naar een aluminium stripverpakking. De fabrikant gaf aan dat de samenstelling van het product niet is gewijzigd. In het najaar van 2014 signaleerde Lareb dat na de verpakkingswijziging bijwerkingen kunnen optreden die gerelateerd zijn aan hyperthyreoïdie.

Bekijk het volledige bericht van Lareb

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg