Laatste kans op maximale ledenkorting toets BIG-herregistratie

7 april 2016

Apothekers die zich via de toets van PAOFarmacie willen kwalificeren voor de BIG-herregistratie kunnen tot en met 13 april een beroep doen op de KNMP-ledenkorting. PAOFarmacie houdt op 23 mei en 7 november van dit jaar herregistratietoetsen voor het Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Het betreft een meerkeuzetoets van 70 vragen op het kennisniveau van een vierdejaarsstudent.

Reductie van € 500,-

Op het bedrag van € 825,- geldt een reductie van € 500,- bij aanmelding voor 14 april voor één van de beide toetsen. Een vermindering van € 250,- op de kosten is van toepassing voor degenen die zich aanmelden tussen 14 april en 30 september voor de latere toets in 2016. Bent u nog geen lid van de KNMP? Dan kunt u zich uiterlijk 13 april aanmelden om toch van de ledenkorting te profiteren.

Toets niet voor iedereen

Van de 6.500 in het BIG-register opgenomen apothekers hoeft iets meer dan de helft niets te doen om te worden geherregistreerd. Voor ziekenhuisapothekers en openbaar apothekers, ingeschreven in het specialistenregister, gaat de herregistratie per 1 januari 2017 namelijk automatisch. Voor wie de afgelopen 5 jaar minimaal 2080 uur aan werkzaamheden verrichtte die behoren tot het deskundigheidsterrein van de apotheker, levert de herregistratie op basis van de werkeis naar verwachting geen problemen op.

Kijk naar het stroomschema beoordeling werkzaamheden Lees antwoorden op veelgestelde vragen over de herregistratie