KNMP Zorginnovatieprijs voor digitaal zorgplatform apotheek

17 maart 2015

KNMP-persbericht | Het bedrijf Umenz heeft de KNMP Zorginnovatieprijs voorjaar 2015 gewonnen. Het Umenz zorgplatform verbindt de patiënt continu met zijn eigen apotheker. Dit bevordert de therapietrouw en stimuleert een actievere regierol van de patiënt over zijn ziekte en gezondheid.

Initiatiefnemers van het zorgportaal, waaronder apothekers, artsen en ontwikkelaars, namen de prijs op dinsdag 17 maart in ontvangst tijdens het jaarlijkse voorjaarscongres van de KNMP.

Crossmediale begeleiding van de apotheek

Het zorgplatform biedt apothekers de mogelijkheid schriftelijke en audiovisuele medische- en farmaceutische informatie op maat te leveren voor iedere patiënt, ongeacht opleidingsniveau en taalvaardigheid. Patiënten bepalen zelf wanneer, waar en samen met wie (bijvoorbeeld met partner of mantelzorger) ze de informatie tot zich willen nemen. Ook kunnen patiënten gebruikmaken van speciaal voor hun ziektebeeld ontwikkelde zelfmanagement-begeleidingsprogramma’s. Die bestaan uit een app voor de patiënt en een begeleidingssysteem voor de apotheker.

Het crossmediale en meertalige zorgplatform ondersteunt de apotheker bij zijn taak als zorgverlener. Gebruikt de patiënt nieuwe medicatie, dan stuurt de apotheker een week na de eerste of tweede uitgifte een e-mail met daarin een vragenlijst. Aan de hand van de antwoorden weet de apotheker snel of het medicijngebruik goed gaat of aanpassing behoeft.

Bevordering therapietrouw

Onderzoeken laten steeds weer zien dat patiënten hun geneesmiddelen en hulpmiddelen niet of niet goed gebruiken. Met de apps en andere communicatiemiddelen van het zorgplatform kan de apotheker het gebruik van de verstrekte informatie monitoren. Ook kan de apotheker beter en sneller inspelen op de zorgbehoefte van de individuele patiënt. 

KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent:

Het bevorderen van therapietrouw is een speerpunt van apothekers. Ook willen we de patiënt meer online kunnen coachen bij zijn medicijngebruik. Die twee zaken pakt het zorgplatform in een keer aan. Een prima initiatief dat landelijke navolging verdient.

Filmverslag over de winnaars

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg KNMP