KNMP-voorzitter Klein Nulent: ‘Versnipperde wijkverpleging is knelpunt in eerstelijnssamenwerking’

6 juli 2015

De versnippering van de wijkverpleegkundigezorg is een knelpunt in de samenwerking tussen huisarts, wijkverpleegkundige en apotheker. Dat stelt KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent in een brief die hij voorafgaand aan het Algemeen Overleg Wijkverpleegkundige bekostiging (1 juli) aan de Tweede Kamer stuurde.

In een wijk zijn vaak meerdere thuiszorgorganisaties gevestigd waar patiënten verschillende verpleegkundigen zien. Deze versnippering doet afbreuk aan de samenwerking tussen de huisartsen, wijkverpleegkundigen en apothekers. De KNMP pleit in de brief aan de Kamer daarom voor één herkenbaar en constant wijkverpleegkundig aanspreekpunt in de wijk, om zo in de driehoek ‘huisarts-wijkverpleegkundige-apotheker’ de zorg voor de patiënt af te stemmen.

In grote steden kan dit moeilijk te realiseren zijn, omdat de variëteit aan thuiszorginstanties daar enorm is. De KNMP pleit daarom ook voor eenduidige en uitvoerbare afspraken tussen de huisarts, wijkverpleegkundige en apotheker die de samenwerking in de eerste lijn gestalte geven.

Ruimte in wijkverpleegkundigebekostiging

In kleine steden bestaan al enkele best practices die concreet invulling geven aan de samenwerking tussen huisarts, thuiszorg en apotheker. Dit zijn lokale initiatieven die blijken aan te slaan. De KNMP ziet graag dat dat deze initiatieven landelijk navolging krijgen. Daarom roept de KNMP het kabinet op om hiervoor ruimte te vinden binnen de nieuwe wijkverpleegkundigebekostiging.

Bekijk de KNMP-brief aan de Tweede Kamer

In de bijlage van de brief aan de Kamer staan best practices voor een verbeterde samenwerking tussen huisarts, thuiszorg en apotheker.

Wijkverpleegkundige Bekostiging

Op 1 juli 2015 vond het Algemeen Overleg Bekostiging Wijkverpleging/Inkoop thuiszorg plaats. De veranderingen in de bekostiging van verpleging en verzorging vanaf 2016 stonden centraal.


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering KNMP