KNMP uit fundamentele kritiek op voorstel klachtenwet

24 september 2015

De KNMP en 9 andere eerstelijnsorganisaties maken opnieuw hun bezwaren kenbaar over het wetsvoorstel Kwaliteit, klachten en verschillen in de zorg (Wkkgz). Dit doen zij in aanloop naar het debat over dit wetsvoorstel op dinsdag 29 september in de Eerste Kamer. Gezien het onbegrip rond vergoedingen van geneesmiddelgerelateerde zorg, verwacht de KNMP dat apothekers vaker met claims te maken krijgen, die niet over de kwaliteit van zorg gaan.

De eerstelijnsorganisaties zien het klachtrecht als een belangrijk recht voor de patiënt én als een verbetering van de kwaliteit van zorg. Maar door het wetsvoorstel komt die kwaliteitsimpuls in het gedrang, aldus de organisaties. Zij zijn bang dat er met de invoering van de Wkkgz een claimcultuur ontstaat. De antwoorden van minister Schippers nemen de breed gedeelde kritiek van zorgaanbieders en zorgverlener niet weg.

De eerstelijnspartijen waarschuwen de Eerste Kamer daarom in een brief voor:

Claimcultuur en juridisering

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, zijn zorgverleners verplicht met een klachtenfunctionaris te werken en zich aan te sluiten bij een (regionale) geschillencommissie. Niet de klachtenfunctionaris, maar de zorgverlener beoordeelt dan als eerste de klacht. Als de patiënt zich niet bij zijn oordeel neerlegt, kan hij met de klacht naar de geschillencommissie. Een cruciaal verschil met de huidige situatie is dat de patiënt met de klacht ook een claim kan indienen. De zorgorganisaties vinden dit geen verbetering, omdat hiermee de deur open wordt gezet naar een claimcultuur en verdergaande juridisering.

Vertrouwensrelatie zorgverlener en patiënt

In de nieuwe situatie moet de zorgverlener dus eerst een oordeel geven over de tegen hem ingediende klacht. Dit vraagt om een open houding van de betrokken zorgverlener. Het risico op een claim beïnvloedt deze open houding op een nadelige manier. Dit kan de vertrouwensrelatie tussen zorgverlener en patiënt schaden, de relatie verzakelijken en defensief handelen bij zorgverleners tot gevolg hebben. En dat betekent medisch gezien vaak slechtere zorg voor patiënten.

Zorgvuldigheid bij eventuele implementatie

Mocht de Eerste Kamer onverhoopt toch instemmen met het wetsvoorstel, dan vragen de eerstelijnspartijen in de brief om zorgvuldigheid boven snelheid te laten gaan bij de implementatie van de wet. Ook willen zij nauw worden betrokken bij de te nemen stappen.

Download de brief van de eerstelijnspartijen aan de Eerste Kamer

Betrokken eerstelijnsorganisaties

Naast de KNMP hebben de volgende eerstelijnspartijen hun bezwaren tegen het wetsvoorstel geuit richting de Eerste Kamer: Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT), Nederlandse Vereniging voor Mondhygiënisten (NVM), Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM), het Koninklijke Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) en InEen.

 
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering