KNMP: stop de budgetpolis

25 juni 2015

De KNMP roept in correspondentie met Kamerleden op om een einde te maken aan de budgetpolis. Deze ontneemt de patiënt zijn keuzevrijheid. Ook benadrukt de KNMP in deze oproep de nadelen van Schippers’ plan voor een nieuwe polis met een lager eigen risico. Dit deed de apothekersorganisatie voorafgaand aan het Algemeen Overleg Kwaliteitszorg (24 juni 2015).

De goedkope verzekering verstoort de vertrouwensrelatie tussen de patiënt en apotheker en de samenwerking tussen zorgverleners. De polis doet zo afbreuk aan de kwaliteit van zorg.

Geen nieuwe polis in polissenwoud

De KNMP wijst de Kamerleden ook op de nadelen van nog een nieuwe budgetpolis met een lager eigen risico tegen een beperkt gecontracteerd zorgaanbod. De patiënt verdwaalt nu al in het ‘polissenwoud’. Bovendien trekt deze polis met name kwetsbare, chronisch zieke patiënten aan; zij zijn juist afhankelijk van een goede vertrouwensrelatie met het eigen zorgnetwerk.

AO Kwaliteitszorg

Tijdens het Algemeen Overleg (AO) Kwaliteitszorg op 24 juni staat het beleid om een betere zorgkwaliteit tegen een betaalbare prijs te realiseren, centraal. Het kabinet wil de kwaliteitseisen van het zorgaanbod aanscherpen, kwaliteit van zorg inzichtelijker maken en het evenwicht in de zorgsector bevorderen.

Bekijk de Kamerbrief Kwaliteit Loont
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg