KNMP-richtlijnen Diabetes Mellitus type 2 en Medicatiebewaking open voor commentaar

22 januari 2016

De herziene KNMP-richtlijn Diabetes Mellitus type 2 en de nieuwe KNMP-richtlijn Medicatiebewaking staan open voor commentaar van KNMP-leden. De richtlijn Diabetes Mellitus type 2 is aangepast volgens de meest recente wetenschap van farmaceutische zorg voor diabetespatiënten en toegespitst op geïntegreerde eerstelijnszorg. De nieuwe richtlijn Medicatiebewaking bevat aanbevelingen voor 10 groepen farmacotherapeutische problemen (FTP’s) waarop de apotheker bewaakt.

Beide richtlijnen zijn na inloggen beschikbaar voor KNMP-leden.

Feedback

Input op beide documenten graag aanleveren via:

Professionele standaard

Beide richtlijnen zijn kerndocumenten van de professionele standaard.