KNMP-pleidooi: ondersteun patiënt in regie medische gegevens

12 maart 2015

De KNMP leverde onlangs een position paper bij de Eerste Kamer in. Hiermee voldoet de KNMP aan de voorwaarde voor deelname aan de bijeenkomst ter voorbereiding op de behandeling van het wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens. Deze deskundigenbijeenkomst vindt plaats op 13 april.
KNMP-position paper ‘Wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens'

Adequate ondersteuning patiënt is nodig bij implementatie wet

Met het Wetsvoorstel Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (33509) krijgt de patiënt meer zeggenschap over het delen van zijn persoonlijke medische gegevens. Dit komt door het invoeren van een nieuwe toestemmingsvorm: ‘specifieke toestemming’. Hierbij bepalen patiënten welke zorgaanbieder welke gegevens mag delen of inzien. De patiënt heeft veelal geen in- en overzicht over medische gegevens om hierin bewuste keuzes te maken. Zonder adequate ondersteuning van de patiënt komen zijn privacyrechten door dit wetsvoorstel mogelijk op gespannen voet met goede en veilige zorg te staan. Want op basis van welke informatie maken zij deze keuze? Hebben patiënten wel voldoende zicht op de consequenties voor hun behandeling en dus hun gezondheid?

Nog geen soepele implementatie mogelijk

Volgens de KNMP staat nog een aantal punten een soepele implementatie van het wetsvoorstel in de weg:

  • De invoering van de ‘specifieke toestemming’ is een ICT-uitdaging. Voor de patiënt is nog geen regie-systeem beschikbaar en de informatiesystemen van zorgaanbieders moeten ook nog aangepast worden.
  • De overheid moet de burger bewust maken van de eigen verantwoordelijkheid over zijn medische gegevens en het belang om toestemming te geven aan zorgverleners. Zonder toestemming mogen geen gegevens worden gedeeld of ingezien. De patiënt moet dan zelf de zorgaanbieder informeren.
  • Dit wetsvoorstel gecombineerd met het wetsvoorstel Meldplicht datalekken heeft enorme implicaties voor individuele zorgverleners. De zorgaanbieder is immers mede-aansprakelijk voor de veiligheid van het netwerk. Dus ook voor het systeem dat de patiënt gaat gebruiken. Het begrip ‘datalek’ is hierbij zo algemeen, dat elke organisatie hiermee te maken kan krijgen.

Voorwaarde

De KNMP ziet uit naar een uitnodiging voor de deskundigenbijeenkomst ter voorbereiding op de behandeling van het wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens. Met het inleveren van de position paper voldoet de KNMP aan de voorwaarde om aan te mogen schuiven bij het overleg op 13 april 2015.


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering