Verantwoord off-label gebruik

23 oktober 2014

Voor verantwoord off-label medicijngebruik moet de apotheker weten dat de arts het middel voorschrijft voor een andere dan de geregistreerde indicatie. Alleen dán kan de apotheker de juiste medicatiebewaking en doseringscontrole uitvoeren en de correcte patiënteninformatie verstrekken.
Verantwoord off-label gebruik

Dat laat de KNMP weten in een reactie op:

Overleg arts en apotheker noodzakelijk

Wanneer richtlijnen en protocollen over off-label gebruik nog in ontwikkeling zijn, is het noodzakelijk dat de arts de apotheker vooraf informeert bij off-label voorschrijven. Zo is dat ook verwoord in de Geneesmiddelenwet (artikel 68 lid 1). Een probleem is echter dat de arts zich niet altijd realiseert dat hij off-label voorschrijft.

Juiste informatie voor patiënt

Met het eerste uitgifte gesprek start de patiënt veilig en bewust met het nieuwe geneesmiddel. Wanneer de apotheker er echter niet van op de hoogte is dat de arts het geneesmiddel off-label voorschreef, dan ontvangt de patiënt in de apotheek de verkeerde informatie. Daardoor ontstaat bij de patiënt onnodig verwarring en argwaan: “Ik heb geen epilepsie, maar pijn. Heeft de arts wel het goede medicijn voorgeschreven? Geeft de apotheek me niet het verkeerde middel mee?” 

2 voorbeelden

Carbamazepine is onder andere geregistreerd voor de behandeling van epilepsie. Ditzelfde geneesmiddel wordt ook gebruikt voor de behandeling van bepaalde neuropathische pijnen. De dosering voor beide indicaties zijn van dezelfde orde van grootte. De apotheker kan alleen goede voorlichting geven als de reden van voorschrijven bekend is.

Een ander voorbeeld is paroxetine. Dit middel is onder andere geregistreerd voor de behandeling van depressies in engere zin. Andere niet-geregistreerde indicaties zijn behandeling van polyneuropathie, premature ejaculatie en jeuk in de palliatieve fase. Aan de dosering op het recept is niet te zien waarvoor het wordt gebruikt.

Informatie over off-label gebruik in IM

Het Informatorium Medicamentorum (IM) van de KNMP is hét naslagwerk voor geneesmiddeleninformatie, ook voor off-label gebruik.

Meer informatie over het IM in de KNMP Kennisbank

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg