KNMP-normen voor bewaarcondities geneesmiddelen in lijn met nieuwe GDP

3 december 2015

De KNMP-richtlijn Ter hand stellen en de Nederlandse Apotheek Norm (NAN) 2006 sluiten aan op de nieuwe ‘Good Distribution Practice (GDP)’-richtsnoeren. Dat is de uitkomst van het overleg tussen KNMP en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) over bewaarcondities van geneesmiddelen.

De Europese GDP-richtsnoeren zijn op grond van EU-wetgeving van toepassing op fabrikanten en groothandelaren, niet op apotheken. De IGZ heeft de KNMP daarop gevraagd hoe de kwaliteit van geneesmiddelen is gewaarborgd in het laatste stuk van de keten, tussen apotheek en patiënt. Hierbij lag de nadruk op de bewaarcondities in de apotheek en tijdens transport. Dit onderwerp blijkt afdoende te zijn beschreven in de bestaande KNMP-veldnormen, heeft IGZ aan de KNMP bevestigd.

Zo staat in de NAN 2006 onder meer dat de apotheek voldoende geschikte ruimten moet hebben om producten op te slaan onder de noodzakelijke bewaarcondities; dat de apotheker moet controleren of deze ruimten aan de eisen voldoen; en dat hij dit op de juiste manier moet monitoren. In de KNMP-richtlijn Ter hand stellen staan wenken voor bewaren, transport, voorlichting en behandeling van retourgoederen.

Goed geregeld

De bewaring en het transport van geneesmiddelen zijn daarmee in de praktijk goed geregeld, vindt ook de KNMP. Apothekers kennen de voor geneesmiddelen vereiste bewaarcondities en weten goed in te schatten wat de risico's zijn van onverhoopte afwijkingen. Om het belang daarvan te onderstrepen en de beroepsgroep te helpen waar nodig verbeteringen aan te brengen,  heeft het Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA) in overleg met de Special Interest Group 'Productzorg en Bereiding' de belangrijkste aandachtspunten samengevat in de LNA-mededeling ‘Bewaarcondities en GDP’ in te zien op de KNMP Kennisbank.

Voorlichting

Apothekers adviseren de patiënt ook over bewaarcondities van geneesmiddelen, bijvoorbeeld door bij een hittegolf deel te nemen aan het Nationaal Hitteplan. Patiënten krijgen dan voorlichting over het bewaren van hun medicijnen. Bij de KNMP is een algemene patiëntenfolder te bestellen over het bewaren van medicijnen.

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg