KNMP in overleg over vergoeding Parnate®

31 juli 2015

Parnate® (tranylcypromine), een middel tegen (ernstige) therapieresistente depressie en angststoornissen, valt sinds half juni niet meer onder de regeling ‘weesgeneesmiddelen’. Parnate® wordt daarom niet meer standaard vergoed. Zorgverzekeraars moeten sindsdien elk voor zich beslissen of ze het middel vergoeden. Dit leidt in de praktijk tot verwarring en discussie.

De KNMP is daarom samen met de Depressievereniging, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en zorgverzekeraars in overleg om op landelijk niveau tot goede en werkbare afspraken te komen. 

Extreme prijsstijgingen

Tranylcypromine is in Nederland in 3 verschijningsvormen verkrijgbaar:

  • Het merkgeneesmiddel Parnate®;
  • Het merkgeneesmiddel Jatrosom® (als geïmporteerd product);
  • Tranylcyprominesulfaattabletten als doorgeleverde bereiding. 

Het Britse AMCo (de leverancier van Parnate®) heeft sinds april 2014 de prijs van dit middel in extreme mate verhoogd: van € 110,- naar ruim € 1.500,- per maand. Het alternatief, de doorgeleverde bereiding, is aanzienlijk goedkoper geprijsd. Zorgverzekeraars sturen dan ook begrijpelijkerwijs op substitutie naar het goedkopere alternatief.

Niet altijd een alternatief

Psychiaters vinden het echter niet altijd verantwoord om bij deze extreem kwetsbare patiënten te switchen. In voorkomende gevallen hechten zij eraan dat het gebruik van het vertrouwde merkgeneesmiddel wordt gecontinueerd. Zij schrijven Parnate® dan voor onder vermelding van ‘medische noodzaak’.

Daarnaast zijn er op dit moment problemen met de beschikbaarheid van de doorgeleverde bereiding.

Bekijk hierover meer via KNMP Farmanco

De KNMP onderschrijft de inzet van zorgverzekeraars op doelmatigheid, maar wil dat er een oplossing komt voor de patiënten die Parnate® echt nodig hebben zonder dat de apothekers de meerkosten van dit middel voor eigen rekening moeten nemen.


 

 

 

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg