KNMP en NPCF vragen aandacht voor uitwerking gespecificeerde toestemming in wetsvoorstel

21 januari 2016

De KNMP en Patiëntenfederatie NPCF pleiten bij de Eerste Kamer voor een zorgvuldige uitwerking van de gespecificeerde toestemming in het wetsvoorstel Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens. Dit doen zij in een gezamenlijke brief aan de Vaste Commissie voor VWS van de Eerste Kamer.

KNMP en NPCF tekenen aan dat het voor patiënten voldoende duidelijk moet zijn wanneer zij welke gegevens met welke zorgverleners moeten delen. En voor alle partijen moet vooraf helder zijn wat de gespecificeerde toestemming gaat inhouden, voordat er wordt gestart met de bouw van de vereiste techniek. KNMP en NPCF spannen zich in om in een gezamenlijk traject met KNMG, LHV en VWS inzicht te krijgen in de beste regie door de patiënt. Hiertoe testen zij de gespecificeerde toestemming alvast in de praktijk.

KNMP en NPCF geven daarnaast in de brief aan dat zij verheugd zijn met het signaal van minister Schippers dat de eigen regie van de patiënt de veilige zorg niet moet hinderen. Deze toezegging deed de minister op 22 december 2015 in een brief aan de Tweede Kamer.

Bekijk de brief van KNMP en NPCF

Wetsvoorstel Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

Het wetsvoorstel Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens regelt de rechten van cliënten indien zorgaanbieders cliëntgegevens voor andere zorgaanbieders raadpleegbaar willen maken door aansluiting op een elektronisch uitwisselingssysteem. Onderdeel van het voorstel is dat een patiënt gespecificeerde toestemming moet kunnen geven aan zorgverleners. Het wetsvoorstel Cliëntenrechten ligt momenteel ter behandeling bij de Eerste Kamer.

Bekijk het wetsvoorstel op de website van de Eerste Kamer
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering