KNMP blijft pleiten voor behoud keuzevrijheid patiënt

17 december 2014

De Eerste Kamer heeft dinsdag 16 december 2014 het wetsvoorstel over artikel 13 Zvw verworpen. In een reactie hierop blijft de KNMP pleiten voor het behoud van de keuzevrijheid voor de patiënt bij het kiezen van zorgverleners in de basiszorg. Dat is van groot belang voor de bestaande vertrouwensrelatie tussen apotheker en patiënt.

Ook benadrukt de KNMP dat er duidelijkheid en transparantie moeten zijn voor de patiënt bij het kiezen van een verzekeringspolis.

Vervolg

Het is vooralsnog onduidelijk wat de precieze gevolgen van het verwerpen van het wetsvoorstel zullen zijn. De wijziging van art. 13 Zorgverzekeringswet (Zvw) werd als noodzakelijke randvoorwaarde gezien om de afspraken in het zogeheten hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg na te komen. Tenslotte hangt dit wetsvoorstel in grote mate samen met het wetsvoorstel Winstuitkering medisch specialistische zorg dat in de Eerste Kamer is aangehouden.

Achtergrond art. 13 Zvw

Een belangrijk onderdeel van het verworpen wetsvoorstel was de wijziging van art. 13 Zvw, waarbij zorgverzekeraars naast de bestaande restitutiepolis en naturapolis ook een budgetpolis zouden mogen aanbieden.

Daarin selecteert de verzekeraar een kleine groep zorgaanbieders in voornamelijk de tweede lijn waaruit de patiënt kan kiezen. Belangrijke voorwaarde voor de wijziging van art. 13 Zvw in de Tweede Kamer was dat een aantal vormen van zorg in de eerste lijn, zoals de huisartsenzorg en de farmaceutische zorg van apothekers, werd uitgesloten.

Kiest de patiënt voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder van bijvoorbeeld specialistische zorg, dan worden de kosten hiervan vanaf 2016 niet langer vergoed. Voor 2015 gelden voor budgetpolissen nog vergoedingen van 75% wanneer een patiënt kiest voor dergelijke niet-gecontracteerde zorg.

Het inperken van de keuzevrijheid door wijziging van art. 13 maakte onderdeel uit van het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg dat in juli 2013 gesloten is tussen VWS, ZN, NVZ, NFU, NPCF, OMS en ZKN.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering