KNMP biedt alternatief voor nieuwe klachtenwet

19 mei 2015

De nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de wet waarin de afhandeling van klachten en geschillen in de zorg geregeld moet worden, draagt niet bij aan betere en veiligere zorg. Dat vinden 10 organisaties van eerstelijns zorgverleners, waaronder de KNMP. Binnenkort velt de Eerste Kamer het finale oordeel over de wet. Gezamenlijk pleiten de zorginstanties bij de senatoren voor een alternatieve aanpak.

Vertrouwensrelatie

De zorgorganisaties erkennen de behoefte aan vernieuwing van het klachtrecht. Maar zij vinden wel dat de Wkkgz de doelen van het klachtrecht niet waarmaakt: onvrede bij een patiënt wegnemen en de vertrouwensrelatie tussen patiënt en zorgverlener herstellen. De minister gaat voorbij aan het belang van het (eerst) informeel bespreken van klachten tussen zorgverlener en patiënt. Een weg die, zo blijkt uit onderzoek van Nivel, juist veel vertrouwen van patiënten geniet.

Onderscheid klachten en schadeclaims

Daarnaast is er geen onderscheid tussen klachten en schadeclaims. Het gevaar dreigt dat een klacht al spoedig ontaardt in een schadeclaim. Een claimcultuur en verdergaande juridisering zijn daardoor niet uitgesloten. Het doel van de nieuwe Wkkgz wordt op die manier teniet gedaan. Bovendien is de nieuwe wet duur, zeker voor zelfstandige zorgverleners of kleine praktijken kost de invoering en naleving relatief veel tijd en geld.

Overgangstermijn

Tenslotte vragen de eerstelijns organisaties de minister om een ruime overgangstermijn voor het ontwikkelen en implementeren van een aantal kwaliteitsverplichtingen. Een voorbeeld is de verplichte interne procedure voor het melden van incidenten. De eerstelijns organisaties en de zorgverleners hebben voldoende tijd nodig om beleid en ondersteunend instrumentarium te ontwikkelen en te implementeren.

Nota eerstelijns organisaties

Een nota met aandachtspunten is onder de aandacht gebracht van de Eerste Kamer, die naar verwachting op 30 juni over de wet zal spreken met minister Schippers van Volksgezondheid.

De nota is opgesteld namens de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Pharmacie (KNMP), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT), Nederlandse Vereniging voor Mondhygiënisten (NVM), Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM), het Koninklijke Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) en InEen.

Lees de nota van de eerstelijns zorgverleners

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering KNMP