Klankbordgroepen voor informatievoorziening apotheek

10 juli 2015

Het opstellen van een visie op de informatievoorziening voor en door apothekers gaat na de zomer van 2015 een nieuwe fase in. Apothekers krijgen de gelegenheid in klankbordgroepen aan te geven hoe de informatievoorziening er in 2020 uit moet zien. Dit is van groot belang om de rol van de apotheker waar te maken als dé zorgverlener bij uitstek voor verantwoord medicijngebruik door patiënten. Dit uitgangspunt is verwoord in de Toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg 2020.

De deelnemers aan klankbordgroepen krijgen een gerichte uitnodiging en komen onder meer uit de gebruikersverenigingen, ketens, leveranciers en de ICT Raad.

Bronnenonderzoek

De nieuwe fase is gebaseerd op de afgelopen maanden, waarin de KNMP samen met een expert bronnenonderzoek heeft uitgevoerd. Er is, naast de Toekomstvisie, ook gekeken naar de visie van andere beroepsgroepen, leveranciers en zorgverzekeraars. Eveneens zijn wetgevingstrajecten onder de loep genomen.

Informatievoorziening in de apotheek draagt bij aan een nauwe samenwerking tussen apothekers, huisartsen en andere zorgverleners op lokaal niveau, dicht bij de patiënt. Het faciliteren van een grotere betrokkenheid van de patiënt moet op eenvoudige wijze kunnen plaats hebben. Ook moet het garant staan voor veilige en effectieve zorg die past binnen de wet- en regelgeving.

Gezamenlijk beeld

Apothekers kunnen in de klankbordgroepen reageren op de bevindingen uit het bronnenonderzoek. Zo ontstaat een gezamenlijk beeld over hetgeen nodig en gewenst is.

De beelden van de leden komen samen in een sectorbrede visie op informatievoorziening, een van de speerpunten uit het KNMP-beleid voor 2015. Deze visie biedt concrete handvatten voor apothekers om afspraken te maken met softewarehuizen.

Op basis van de visie zal de KNMP zich richten op het scheppen van de benodigde randvoorwaarden bij andere beroepsorganisaties in de zorg en bij de overheid en de zorgverzekeraars.

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering