Kamervragen CDA en D66 over grote regionale verschillen kosten spoedmedicatie

1 september 2015

Tweede Kamerleden Bruins Slot (CDA) en Dijkstra (D66) hebben minister Schippers (VWS) Kamervragen gesteld over de grote verschillen in de kosten van spoedmedicatie tussen regio’s. De Volkskrant berichtte op 24 augustus dat apotheken in dorpen ’s nachts soms tien keer duurder zijn dan die in de stad.
Bekijk de Kamervragen

De Kamerleden vragen de minister onder meer of zij het met hen eens is dat de wijze van financiering van apotheken zou moeten veranderen, zodat in alle dienstapotheken ’s nachts en in het weekend een redelijke prijs per receptregel voor medicijnen wordt gerekend.

De KNMP heeft ook al voorgesteld dat zorgverzekeraars de kostendekkende en regionaal verschillende tarieven onderling gaan verrekenen, zodat er aan de voorkant 1 bedrag ten laste van het eigen risico van de patiënt komt.

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg