Kamervragen Bruins Slot (CDA) over stijging medicijntekorten

16 juni 2015

KNMP-persbericht | Tweede Kamerlid Hanke Bruins Slot (CDA) heeft minister Schippers (VWS) Kamervragen gesteld over de recordstijging van medicijntekorten. Op 11 juni berichtten het Algemeen Dagblad en radiozender BNR dat patiënten steeds vaker te horen krijgen dat een medicijn niet leverbaar is.

Bruins Slot vraagt onder meer hoe het kan dat bij bijna 20% van de tekorten hetzelfde product nog wel verkrijgbaar is in onze buurlanden. Zij vraagt of de minister de mening deelt dat de oorzaak van het tekort in Nederland ligt en niet mondiaal is. Waar verschilt de Nederlandse markt ten opzichte van ons omringende landen, waardoor een imperfecte markt ontstaat? Ook is het Kamerlid benieuwd welke maatregelen de minister bereid is te nemen.

Bekijk het Kamerstuk op Tweedekamer.nl

Explosieve stijging

Het aantal medicijnen dat fabrikanten jaarlijks niet kunnen leveren, is in tien jaar tijd explosief gestegen. Dat berichtte de KNMP op 11 juni op basis van cijfers van KNMP Farmanco, de website voor geneesmiddelentekorten.

Vooral tijdelijke tekorten zijn de laatste tien jaar toegenomen - met bijna een factor negen – omdat fabrikanten steeds efficiënter moeten zijn. Ze houden daarom kleinere voorraden aan en schrappen productielocaties. Vervolgens hoeft maar ergens een kink in de kabel te komen, zoals een productievertraging, en een medicijn is niet meer leverbaar.

Volgens de KNMP laat de overheid ook steken vallen. Doerine Postma, onderzoeker bij de KNMP, liet namens de organisatie op 11 juni weten: “De overheid moet meer toezicht houden, zodat patiënten de medicijnen krijgen die ze nodig hebben.”

Meer informatie

Algemeen Dagblad, 11 juni: ‘Medicijnen zijn steeds vaker niet meer leverbaar’ Radio BNR, 11 juni: ‘Tekorten aan medicijnen opgelopen tot recordhoogte’ KNMP, 11 juni: ‘Medicijntekorten in tien jaar tijd explosief gestegen’

Kamervragen Bruins Slot

Kamerlid Bruins Slot stelde de volgende vragen aan minister Schippers van VWS:

1.
Heeft u kennis genomen van het bericht dat uit cijfers van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) blijkt dat de tekorten aan medicijnen in Nederland het afgelopen jaar is opgelopen tot recordhoogte? 1)

2.
Waarop baseert u uw reactie dat de gevolgen voor patiënten in Nederland vooralsnog ‘niet al te groot’ zijn? 2) Kunt u in uw antwoord het feit meenemen dat in 2014 in 3% van de gevallen geen goed alternatief gevonden kon worden?

3.
Hoe beoordeelt u de aanhoudende stijging van tekorten aan medicijnen (van 91 middelen in 2004 naar 426 in 2013 en 526 in 2014)? Bent u van mening dat met deze forse stijging uw huidige inzet (instelling werkgroep) afdoende is? Zo nee, op welke wijze wilt u uw beleid om medicijnentekorten tegen te gaan, intensiveren?

4.
Kan de minister aangeven hoe het kan zijn dat in bijna 20% van de tekorten hetzelfde product nog wel verkrijgbaar is in onze buurlanden?

5.
Klopt het dat één van de middelen waar nu een tekort aan is (digoxine drank voor kinderen met hartafwijkingen), wel verkrijgbaar is in onze buurlanden (Duitsland)? Zo ja, deelt u dan de mening dat de oorzaak van het tekort in Nederland ligt en niet mondiaal is?

6.
Kan de minister aangeven waar de Nederlandse markt verschilt ten opzichte van ons omringende landen waardoor een imperfecte markt ontstaat?

7.
Welke maatregelen (beleidsaanpassingen) is de minister bereid te nemen om verantwoordelijkheid te nemen voor de problemen die op de Nederlandse markt ontstaan?

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg