Kamer volgt pleidooi KNMP: medicatiebeoordeling uit eigen risico

8 juli 2015

Een aantal fracties in de Tweede Kamer blijft hameren op het uit het eigen risico halen van de medicatiebeoordeling, uitgevoerd door apothekers. Daarmee volgen deze fracties het pleidooi van de KNMP samen met alle ouderbonden.

Kamerlid Henk Krol van 50PLUS vroeg minister Edith Schippers van VWS tijdens een debat aan de vooravond van het zomerreces snel actie te ondernemen. Volgens Krol is de medicatiebeoordeling van cruciaal belang voor de gezondheid van oudere, chronische patiënten die meerdere medicijnen per dag gebruiken. Deze patiënten weigeren op grote schaal een medicatiebeoordeling bij de apotheek, omdat zij deze uit eigen zak moeten betalen.

Eerder nam de Kamer een voorstel aan van GroenLinks om de farmaceutische zorg, waaronder de medicatiebeoordeling, uit het eigen risico van de patiënt te halen.

De minister verwees onder meer naar het gegeven dat alle farmaceutische zorg volgens de wet- en regelgeving onder het eigen risico valt. Dit in tegenstelling tot de zorg die de huisarts verleent.

Zorgverzekeraars hebben elk voor zich op grond van diezelfde wet- en regelgeving de mogelijkheid bepaalde vormen van farmaceutische zorg buiten het eigen risico te houden wanneer zij dat nodig achten, aldus de minister in een toelichtende brief aan de Kamer.

De Kamer wil zo’n besluit echter niet aan individuele zorgverzekeraars overlaten. GroenLinks en 50PLUS komen na het zomerreces zeker terug op dit thema. De KNMP en de ouderenbonden zullen hun pleidooi richting ministerie van VWS en zorgverzekeraars voortzetten.

Lees de Kamerbrief van minister Schippers 

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg KNMP