Kabinet presenteert integrale aanpak antibioticaresistentie

1 juli 2015

Het kabinet gaat samen met de zorgsector de strijd aan tegen antibioticaresistentie (ABR). De aanpak tegen ABR richt zich ook op dieren, voedsel en milieu. Dit kondigden ministers Schippers en Van Rijn (VWS), Dijksma (EZ) en Mansveld (IenM) aan in hun brief naar de Tweede Kamer.

Door gebruik van antibiotica zijn steeds meer bacteriesoorten ongevoelig voor de werking ervan. Eenvoudig te genezen ziektes zijn hierdoor in de toekomst mogelijk weer levensgevaarlijk. Zorgpartijen en kabinet willen onjuist gebruik van antibiotica tegengaan en vermijdbare infecties terugdringen. Ze formuleerden daarom 6 doelstellingen en stelden een meerjarenagenda vast. De KNMP werkte mee aan de totstandkoming van deze meerjarenagenda.

De doelen

  1. Het aantal vermijdbare zorggerelateerde infecties in de hele zorgketen is over 5 jaar met 50% gedaald.
  2. Het gebruik van onjuist voorgeschreven antibiotica is in de totale zorgketen met minimaal 50% gereduceerd.
  3. De opkomst en verspreiding van multiresistente bacteriën in de zorg zijn aantoonbaar verder vertraagd.
  4. De ontwikkeling en verspreiding van antibioticaresistentie wordt met meer internationale samenwerking tegengegaan.
  5. Het aantal infecties en sterfgevallen door antibioticaresistentie in Nederland daalt of blijft op het huidige niveau.
  6. Mogelijkheden om patiënten met infecties door resistente bacteriën effectief te behandelen nemen niet verder af.

Meer weten

Bekijk de bericht van VWS en de Kamerbrief Bekijk de meerjarenagenda

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg