Jeugdhulp per 2015 naar gemeenten: veranderingen

10 december 2014

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de nieuwe Jeugdwet en daarmee voor bijna alle vormen van jeugdhulp. Deze verandering heeft ook gevolgen voor u als apotheker. Er zullen meer ouders en kinderen met een beperking, stoornis of aandoening aan uw apotheekbalie komen met vragen over hun medicijnen.

Gemeente verantwoordelijk voor jeugdhulp

De gemeente wordt vanaf 2015 verantwoordelijk voor bijna alle vormen van jeugdhulp. Deze zorg viel eerder onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het gaat om de zorg aan kinderen en jongeren onder de 18 jaar met:

  • een psychische stoornis;
  • een (licht) verstandelijke beperking;
  • een beperking, stoornis of aandoening.

Uitzonderingen: ernstige en zintuiglijke beperkingen

Alleen de zorg voor kinderen en jongeren met ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperkingen valt vanaf 2015 onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat dan om kinderen die blijvend de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben. Ook de zorg voor sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk beperkten (SGLVG) wordt onderdeel van de Wlz.

Behandeling van kinderen en jongeren onder de 18 jaar met een zintuiglijke beperking, zoals blindheid, is vanaf 2015 onderdeel van de Zorgverzekeringswet.

Rijksoverheid.nl: Hervorming langdurige zorg en de Jeugdwet

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de nieuwe Jeugdwet.

Open link

Jeugdwet

Open link

Brochure: Apotheker en gemeente

In de KNMP-brochure ‘Apotheker en gemeente’ laten apothekers de mogelijkheden van decentralisatie zien.

Lees verder
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering