Inspectie sluit apotheek Princenhage in Breda

2 april 2015

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de eigenaar van Apotheek Princenhage in Breda het bevel gegeven met ingang van 31 maart 2015 zijn werkzaamheden als apotheker te beëindigen. Tijdens een onaangekondigd bezoek op 24 maart constateerde de IGZ risico’s voor de patiëntveiligheid.

Het bevel van IGZ is geldig totdat de apotheker de inspectie heeft aangetoond dat de door de inspectie geconstateerde tekortkomingen zijn weggenomen en de noodzakelijke verbeteringen zijn gerealiseerd.

Patiënten van Apotheek Princenhage kunnen voor geneesmiddelen en de daarbij behorende farmaceutische zorg terecht bij omliggende apotheken.

Lees het IGZ-bevel over Princenhage, Breda