Inlogcodes kwaliteitsindicatorenuitvraag zijn beschikbaar vanaf 14 maart

10 maart 2016

De inlogcodes voor de jaarlijkse uitvraag van de kwaliteitsindicatoren farmacie komen maandag 14 maart beschikbaar. Deelnemers - de openbare apotheken, ziekenhuisapotheken, poliklinische apotheken en apotheekhoudende huisartsen - kunnen de kwaliteitsindicatoren invullen tot en met 25 april 2016. De gids met de uitgeschreven kwaliteitsindicatoren is online beschikbaar.
Naar de gids met de kwaliteitsindicatoren

Voor openbaar apotheken die niet het zakelijke pakket afnemen bij de KNMP zijn er kosten verbonden aan het invullen van de enquête.

Helpdesk

IT-partner Desan verzorgt de verzending van de inlogcodes. Wie gedurende maandag 14 maart geen inlogcode ontvangt of problemen heeft met inloggen of invullen, kan contact opnemen met de helpdesk van Desan. Monique van Alphen is bereikbaar op werkdagen van 09.00-17.00 uur via 020-5207279. Het e-mailadres is: .

Automatisch inlezen

Openbaar Apotheken die deelnemen aan de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) kunnen de indicatorenuitkomsten die de SFK berekent, automatisch inladen in de online enquête. Hiervoor is expliciet toestemming nodig die de deelnemer aan de SFK kan geven via de webrapportage KISS Basisset. Deelnemers kunnen gedurende de hele uitvraag toestemming geven om hun gegevens uit de KISS Basisset door te sturen naar de online enquête. De gegevens zijn dan de volgende dag beschikbaar in de online enquête. Zolang de uitvraag loopt, kunnen deelnemers de uitkomsten altijd bekijken en aanpassen. SFK geeft vanaf 14 maart meer informatie.

Goed afsluiten

Het is van belang om de enquête goed af te sluiten. Op de afsluitende pagina staan vakjes om aan te vinken voor een akkoord met het dataprotocol en toestemming voor het doorgeven van gegevens naar IGZ. Bij het afsluiten is het zaak aan te vinken dat de antwoorden definitief zijn. Na het afsluiten volgt een bevestiging op het e-mailadres waarnaar de uitnodiging is gestuurd.

Extra tabblad WSO

Het bestuur van de Wetenschappelijke Sectie Openbaar Apothekers (WSO) vraagt bij het invullen tevens speciale aandacht voor het extra tabblad. Deze kan de beroepsgroep van openbaar apothekers waardevolle informatie opleveren over  de implementatie van de KNMP-richtlijnen Geïndividualiseerde Distributievormen (GDV), Ter hand stellen en Medicatiebeoordeling.

Met een extra tabblad in de online enquête werkt de KNMP aan de implementatie van de richtlijnen. Dit alles in het kader van het Routeplan Professionele Standaard Farmaceutische Zorg. Hiermee maken openbaar apothekers duidelijk aan de maatschappij wat deze aan goede farmaceutische zorg van de openbaar apotheker kan verwachten.

Het invullen van het extra tabblad is op vrijwillige basis en is geen onderdeel van de informatie die aan IGZ of zorgverzekeraars beschikbaar wordt gesteld. De uitkomsten van de indicatoren op het extra tabblad zijn alleen voor de beroepsgroep zelf.
 
Het WSO-bestuur vindt dit tabblad belangrijk omdat het informatie oplevert voor de beroepsgroep over de implementatiegraad van de farmaceutische zorg zoals omschreven in de richtlijn. Met de opgehaalde gegevens kunnen de indicatoren verder ontwikkeld worden en kan zo nodig de richtlijn worden aangescherpt.

De apothekers krijgen inzicht in over hoe ver hij/zij is met het implementeren van de aanbevelingen in de richtlijn, ook ten opzichte van andere apothekers middels een aparte benchmark. De uitkomsten geven daarmee inzicht in de verbeterpunten voor deze zorg.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering