Informeer ouderen over wijs medicijngebruik met KNMP-middelen

18 februari 2015

De Unie KBO en de KNMP organiseren in het hele land bijeenkomsten voor ouderen over wijs medicijngebruik. Lokale KBO-afdelingen benaderen u vanaf april mogelijk met de vraag of u aan ouderen een presentatie wilt geven over veilig geneesmiddelgebruik. Heeft u hier interesse in? Bereid uw voorlichting dan voor met de communicatiemiddelen van de KNMP.

De KNMP ontwikkelde voor KNMP-leden onderstaande brochure en presentatie waarmee u de oudere polyfarmaciepatiënt helpt en informeert. De brochure en presentatie staan in de KNMP-toolkit Publiekcommunicatie en zijn kosteloos voor KNMP-leden. De brochures komen per 25 stuks.

PowerPoint presentatie ‘Wijs met medicijnen’ Brochure ‘Wijs met medicijnen. Voor ouderen die verschillende medicijnen tegelijk gebruiken'

Lokale media-aandacht generen

Lokale media-aandacht is, net als een bijeenkomst, een effectieve manier om ouderen te bereiken. Wilt u in uw regio extra media-aandacht genereren voor ouderen over veilig medicijngebruik? De KNMP kan u hierbij helpen. Neem contact op met de afdeling communicatie via communicatie@knmp.nl of (070) 373 71 40. 

Ouderen effectief bereiken

De KNMP en de ouderenbond Unie KBO slaan de handen ineen om ouderen te informeren over veilig medicijngebruik. Regionale bijeenkomsten en lokale media-aandacht zijn een waardevolle aanvulling op de informatievoorziening in uw apotheek.

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg