‘Informeer apotheker over insulinepomptherapie via patiëntendossier’

23 april 2015

Het behandelteam moet bij insulinepomptherapie de apotheker hierover op de hoogte stellen. Alleen dan kan de apotheker medicatiebewaking en een medicatieoverdracht uitvoeren. Dat staat in de kwaliteitseisen van de NDF. Het behandelteam kan het patiëntendossier gebruiken om de informatie over te dragen.

Het nationaal consensusdocument Kwaliteitscriteria Insulinepomptherapie stelt kwaliteitseisen aan alle betrokkenen bij deze hoogcomplexe zorg: patiënten, zorgverleners, behandelcentra, producenten, leveranciers en zorgverzekeraars. Dit gebeurt voor alle fasen van de therapie: voorbereiding, start- en instelfase, begeleiding, organisatie en infrastructuur. Insulinepomptherapie is kostbaar. De kwaliteitscriteria moeten bijdragen aan een optimale en doelmatige inzet van deze hoogcomplexe zorg.

Totstandkoming

Het nationaal consensusdocument Kwaliteitscriteria Insulinepomptherapie kwam tot stand op basis van de NDF Zorgstandaard.

Instemming KNMP

De KNMP is NDF-lid en stemt in met consensusdocument.

Nationaal consensusdocument Kwaliteitscriteria Insulinepomptherapie

Open link

 


Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg KNMP