Indicatorgids openbare apotheek uitvraag 2015 beschikbaar

4 februari 2016

Van 14 maart tot en met 25 april 2016 worden de kwaliteitsindicatoren over 2015 uitgevraagd. De complete indicatorgids voor openbare apotheken is nu te downloaden.
Download de indicatorgids voor openbare apotheken

In de bijlage van de indicatorgids zijn ook de berekeningen beschikbaar van de numerieke indicatoren die SFK berekent.

Veranderingen in uitvraag indicatoren over 2015

In de uitvraag over 2015 is een aantal nieuwe indicatoren toegevoegd en een aantal bestaande indicatoren gewijzigd.

Nieuwe indicatoren:

  • 5.1 Bereidende apotheek;
  • 7.20 Voorkeursmiddelen RAS-remmers, nieuwe gebruikers;
  • 7.21 Cardiovasculaire risicofactoren bij niet selectieve NSAID’s (excl. naproxen en ibuprofen).

Wijzigingen:

  • Om bij 1.1 (Aanwezigheid gecertificeerd kwaliteitssysteem) ‘ja’ aan te kunnen vinken hoefden apotheken niet heel 2015 te beschikken over een gecertificeerd kwaliteitssysteem. Zij kunnen ‘ja’ aanvinken indien zij op 31 december 2015 beschikten over een gecertificeerd kwaliteitssysteem.
  • Indicator 4.5 is samengevoegd met 4.6 en heeft nu betrekking op doseringscontrole bij alle terhandstellingen aan kinderen tot 12 jaar.
  • De uitkomstindicatoren sluiten zoveel mogelijk aan bij actuele behandelrichtlijnen en onderzoeksbevindingen. Ook zijn andere verbeteringen doorgevoerd. Het gaat hierbij om indicatoren 3.1, 7.1, 7.5, 7.11 en 7.13.

Aandacht voor administratieve last

Er is veel aandacht gegeven aan het beperken van de administratieve last voor apothekers en apotheekhoudende huisartsen rond de uitvraag. Na de uitvraag over 2014 is een trendanalyse uitgevoerd. Hieruit bleek dat de kwaliteit van apotheken op verschillende indicatoren is toegenomen en stabiel is. Deze indicatoren hoeven daarom niet opnieuw uitgevraagd te worden.

Net zoals in 2015 hoeven apotheken met een HKZ-gecertificeerd kwaliteitssysteem een aantal indicatoren niet in te vullen. De apothekers krijgen deze indicatoren aan het eind van de enquête dan wel te zien om ze te accorderen. Op deze manier komen ze wel terug in het benchmarkrapport.

Apotheken die deelnemen aan SFK kunnen de indicatoruitkomsten die SFK berekent in de webrapportage KISS Basisset automatisch inladen in de online enquête. Hiervoor dienen zij expliciet toestemming te geven aan SFK via de webrapportage KISS Basisset. Meer informatie hierover komt van SFK zodra de webrapportage KISS Basisset met uitkomsten over 2015 beschikbaar komt.

Ook is het dit jaar mogelijk om, naast individuele gegevens van de apotheek, clustergegevens uit de KISS Basisset aan te leveren als de apotheek deelneemt aan een cluster van apotheken met hetzelfde patiëntenbestand. Ook informatie hierover volgt in maart van SFK.

Inlogcode kort voor start kwaliteitsmeting

De e-mail met de inlogcode voor uw apotheek krijgen apothekers kort voor de start van de kwaliteitsmeting van onze IT-partner Desan.

Heeft u inhoudelijke vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op via .

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering