Indicatorenuitvraag: invullen extra tabblad levert waardevolle informatie op voor openbaar apothekers

25 februari 2016

Het bestuur van de Wetenschappelijke Sectie Openbaar Apothekers (WSO) vraagt bij het invullen van de jaarlijkse uitvraag van de kwaliteitsindicatoren speciale aandacht voor het WSO-tabblad.

Het WSO-tabblad kan de beroepsgroep van openbaar apothekers waardevolle informatie opleveren over de implementatie van de KNMP-richtlijnen Geïndividualiseerde distributievormen (GDV), Ter hand stellen en Medicatiebeoordeling.

De uitvraag kwaliteitsindicatoren farmacie is dit jaar van 14 maart tot en met 25 april.

Met een extra tabblad in de online enquête werkt de KNMP aan de implementatie van de richtlijnen. Dit alles in het kader van het Routeplan Professionele Standaard Farmaceutische Zorg. Hiermee maken openbaar apothekers duidelijk aan de maatschappij wat deze aan goede farmaceutische zorg van de openbaar apotheker kan verwachten.

Het invullen van het extra tabblad is op vrijwillige basis en is geen onderdeel van de informatie die aan IGZ of zorgverzekeraars beschikbaar wordt gesteld. De uitkomsten van de indicatoren op het extra tabblad zijn alleen voor de beroepsgroep zelf.

Het WSO-bestuur vindt dit tabblad belangrijk omdat het informatie oplevert voor de beroepsgroep over de implementatiegraad van de farmaceutische zorg zoals omschreven in de richtlijn.

Met de opgehaalde gegevens kunnen de indicatoren verder ontwikkeld worden en kan zo nodig de richtlijn worden aangescherpt.

De apothekers krijgen inzicht in over hoe ver hij/zij is met het implementeren van de kernaanbevelingen in de richtlijn, ook ten opzichte van andere apothekers. De uitkomsten geven daarmee inzicht in de verbeterpunten voor deze zorg.